Thời sự huyện Lăk ngày 10/03/2020

Nội dung chương trình:

  1. Cơ quan huyện ủy tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
  2. Kiểm tra công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ trung tâm y tế huyện Lăk lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  3. Đại hội chi bộ Nội vụ – Lao động thương binh và xã hội huyện Lăk khóa IV, nhiệm kỳ 2020 -2022
  4. Nông dân xã Buôn triết đang tích cực chăm sóc lúa Đông xuân 2019 – 2020
  5. Đảng bộ xã Đăk nuê khẩn trương chuẩn bị đại hội điểm