Thời sự huyện Lăk ngày 11/05/2021

  1. Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu QH khoá XV, NK 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 02
  2. Hội nghị tiếp xúc cư tri của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với cử tri xã Yang Tao và Bông Krang
  3. Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu HĐND huyện với cử tri xã Yang Tao
  4. Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Buôn Triết
  5. Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Krông Nô
  6. Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện khoá XII nhiệm kì 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 09 tại xã Nam Ka
  7. Cử tri xã Đăk Phơi tiếp xúc với các ứng cử viên tham ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, NK 2021 – 2026
  8. Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các xã Buôn tría
  9. Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Buôn Tría
  10. Trao tặng tiền hỗ trợ cho Đảng viên gặp hoàn cảnh khó khăn