Thời sự huyện Lăk ngày 06/05/2021

  1. Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các xã Buôn triết và Buôn tría, Đăk liêng và thị trấn Liên sơn
  2. Tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  3. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thị trấn Liên sơn và xã Đăk Liêng
  4. Xã Krông Nô hoàn thành niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
  5. Thu nhập hàng trăm triệu đồng từ trồng lúa nước áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất