Thời sự huyện Lăk ngày 13/05/2021

  1. Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII tại thị trấn Liên Sơn
  2. Cử tri xã Bông Krang gửi gấm nhiều kỳ vọng đối với  người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII ứng cử tại địa bàn xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  3. Các ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII gặp mặt cử tri  xã Đắk Liêng, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  4. Người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII tiếp xúc cử tri xã Earbin
  5. Cử tri xã Đăk Nuê tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND huyện và xã
  6. Kiểm tra công tác bầu cử ở các xã
  7. Mô hình giống lúa Đài thơm 8 tại xã Buôn Triết