Thời sự huyện Lăk ngày 10/4/2023 – Khởi công dự án cấp nước và xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch tại huyện Lắk

  1. Khởi công dự án cấp nước và xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch tại huyện Lắk