Thời sự huyện Lăk ngày 07/4/2023

 1. Đồng chí bí thư huyện uỷ tiếp công dân giải quyết các vấn đề khiếu nại, lắng nghe nguyện vọng của người dân
 2. Lễ công bố quyết định của Ban thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ
 3. Thường trực Huyện uỷ họp bàn về công tác chuẩn bị hội thao khối đảng tỉnh Đăk Lăk lần thứ XXII do Huyện uỷ Lăk đăng cai
 4. Hội nghị giao ban các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ quý I năm 2023
 5. Hội nghị giao ban các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị, Mặt trận và các Đoàn thể quý I/2023
 6. Đoàn công tác của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện quyết định 1719/QĐ – TTG tại xã Đắk Phơi và xã Đắk Nuê
 7. Xã Buôn Triết tổng kết công tác phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và công tác xây dựng đảng quý I năm 2023
 8. Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Hội viên Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2023
 9. Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương với cán bộ Hội viên Phụ nữ xã Buôn Triết năm 2023
 10. Xã Buôn Triết đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2022 – 2023
 11. Tăng thu nhập từ mô hình nuôi cá trong ruộng trũng tại xã Đăk Nuê