Thời sự huyện Lăk ngày 13/4/2023

  1. Huyện Lắk họp xét thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 3 năm 2023.
  2. Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Lắk năm 2023.
  3. Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I năm 2023
  4. Trao quỹ tiết kiệm cho 05 hộ gia đình tại xã Đắk Liêng.
  5. Thị trấn Liên Sơn sơ kết quý I năm 2023.
  6. Công an huyện lăk khai mạc giải bóng đá Mini nam truyền thống.
  7. Xây dựng đường giao thông nội đồng tại xã Buôn Tría.
  8. Bế mạc Hội thi bí thư chi bộ quân sự xã, thị trấn giỏi năm 2023.