Thời sự huyện Lăk ngày 09/12/2021

  1. Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện kết luận và quy định của BCH Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  2. Covid 19 tại xã Nam Ka diễn diễn biến phức tạp
  3. Những phần quà ý nghĩa cho học sinh nghèo vượt khó
  4. Hội doanh nghiệp huyện Lăk thăm tặng quà khu phong tỏa buôn Rjai
  5. Hội nghị ra mắt tổ hợp tác gắn với tổ hội nghề nghiệp sản xuất nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp xã buôn Tría
  6. Công ty TNHH XD & MTĐT Đại Lộc bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại buôn Yuk