Thời sự huyện Lăk ngày 07/12/2021

  1. Hội nghị Đảng ủy quân sự huyện Lắk ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022
  2. UBND huyện tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính
  3. Hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022
  4. Khai trương chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển BIDV Ban mê tại huyện Lăk
  5. Thường trực huyện uỷ và UBMTTQVN huyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid tại xã Nam ka
  6. Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Đắk Nuê
  7. Trồng 50 cây hoa Ngũ sắc tại khuôn viên nhà công vụ huyện
  8. Sự cống hiến thầm lặng đáng được xã hội tôn trọng và ghi nhận