Thời sự huyện Lăk ngày 14/12/2021

  1. Hội thảo góp ý dự thảo biên soạn sách kỷ yếu các kỳ đại hội đảng bộ huyện Lắk
  2. Họp công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lăk lần thứ xi nhiệm kỳ 2022 – 2027
  3. Ra mặt tổ Hội nông dân nghề nghiệp đan lát truyền thống của người M’nông buôn Triêk, xã Đăk Nuê
  4. Huyện lắk tổ chức phiền giao dịch việc làm tại hội trường Huyện ủy – HĐND và UBND huyện Lắk
  5. Lễ ra mắt “Tổ hợp tác gắn với tổ hội nghề nghiệp sản xuất nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp đoàn kết xã Krông Nô”
  6. Bảo vệ phát triển và gìn giữ môi trường đô thị Xanh – Sạch – Đẹp góp phần thu hút khách du lịch trên địa bàn huyện Lắk
  7. Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt V/2021