Thời sự huyện Lăk ngày 09/11/2022

  1. UBND huyện khảo sát thực tế đường giao thông liên xã từ Buôn Triết đi Ea Rbin
  2. UBND huyện tổ chức tập huấn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch B; kế hoạch chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến
  3. Tăng cường công tác giám sát trong  xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế làm việc của HĐND, UBND xã Đăk Nuê nhiệm kỳ 2021 – 2026
  4. Hội nông dân huyện ra mắt “hợp tác xã Sầu riêng Thông Phong”
  5. Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt IV năm 2022
  6. Hội LHPN huyện truyền thông và trao bình lọc nước Ecozen-25 đến hội viên phụ nữ xã Đăk Nuê
  7. Nông dân huyện Lắk nhộn nhịp bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ năm 2022 – 2023