Thời sự huyện Lăk ngày 11/11/2022

  1. Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản của Trung ương và tỉnh ủy đợt IV năm 2022
  2. Gặp mặt đoàn cựu chiến binh của tiểu đoàn đặc công 401 ở khu vực phía bắc về thăm lại chiến trường xưa
  3. Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ phòng VHTT đài TTTH
  4. Xã Đăk Liêng tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân tộc
  5. Có già làng uy tín buôn làng thêm yên vui
  6. Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm tăng cường xây dựng mới cơ sở vật chất