Thời sự huyện Lăk ngày 08/11/2022

  1. Tai nạn giao thông làm một người tử vong
  2. Lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại xã Nam Ka và xã Krông Nô
  3. Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 7/11 tại Đảng bộ Cơ quan Đảng – Đoàn thể