Thời sự huyện Lăk ngày 07/04/2020

Nội dung chương trình:

  1. Huyện Lăk: Kiểm tra việc triển khai chỉ thị số 16 CT/TTg của thủ tướng chính phủ tại các xã, thị trấn.
  2. Phỏng vấn nhanh các xã thực hiện chỉ thị 16 CT/TTg
  3. Đồng cảm và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid – 19
  4. rong quý I/2020, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Lăk giảm cả 03 tiêu chí
  5. Xã Buôn tría tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa Đông xuân