Thời sự huyện Lăk ngày 02/12/2021

  1. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2022, triẻn khai các bước tiếp theo của công tác tuyển quân
  2. Trường THPT Lăk tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho học sinh
  3. Xã Đăk Nuê tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng
  4. Xã Đăk Phơi từng bước thực hiện chuyển đổi cây trồng vật nuôi
  5. Hiệu quả từ dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên ở Đăk Phơi
  6. Cà Phê sáng nơi doanh nghiệp, gặp gỡ lãnh đạo cùng bàn chuyện chính sách khởi nguồn sáng tạo
  7. Điểm đen ô nhiễm môi trường từ bãi rác tự phát tại xã Đắk Liêng