Thời sự huyện Lăk ngày 02/04/2020

Nội dung chương trình:

  1. Huyện Lăk: Triển khai thực hiện chỉ thị số 16 CT/TTG của thủ tướng chính phủ
  2. Xã Đăk Nuê lùi thời gian tổ chức đại hội Đảng bộ trong bối cảnh dịch Covid – 19
  3. Xã Đăk Liêng: Phát khẩu trang miễn phí cho người tham gia giao thông
  4. Xã Đăk Phơi chú trọng phát triển hạ tầng nông thôn
  5. Giá xăng dầu giảm người dân huyện Lăk đổ xô mua về tích trữ