Thời sự huyện Lắk ngày 06/12/2023

  1. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  2. Huyện Uỷ Lăk trao quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác cho 04 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn
  3. Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho Cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2023
  4. Liên đoàn Lao động huyện bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
  5. Chi hội CCB TDP 4 tọa đàm kỷ niệm 34 năm ngày thành lập hội CCB Việt Nam và tổng kết công tác hội năm 2023
  6. Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 tại xã Buôn Triết
  7. Người dân thị trấn Liên Sơn tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo tinh thần Nghị quyết 05./.