Thời sự huyện Lắk ngày 08/12/2023

 1. Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng năm 2023
 2. UBND huyện họp bàn thống nhất một số nội dung tổ chức Hội thảo khoa học năm 2023
 3. Cấp tiền đền bù thu hồi đất đợt 2 cho các hộ dân để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm điểm du lịch Hồ Lắk
 4. Huyện Lăk đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công
 5. Dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 01 người tử vong
 6. Bế giảng lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu chiêng và dân vũ tại xã Yang Tao
 7. Trao giấy chứng nhận mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGap cho HTX Tuấn Nguyên xã Đắk Liêng
 8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị đã sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên
 9. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Dự án 8 trên địa bàn huyện
 10. Bế giảng Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2023
 11. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã Hội huyện phát huy hiệu quả nguồn vốn vay uỷ thác./.