Thời sự huyện Lắk ngày 01/12/2023

  1. Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XV của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Lắk
  2. HĐND huyện họp liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XII
  3. UBMTTQ Việt Nam huyện bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Buôn Triết
  4. Ấm áp tình thương từ chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo và khuyết tật tại xã Buôn Triết
  5. Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng tại xã Krông Nô
  6. Triển khai thi công dự án chỉnh trang đô thị – cây xanh khu du lịch hồ Lắk
  7. Người dân nghiêm túc tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm điểm du lịch hồ Lắk
  8. Xã Yang Tao hoàn thành rà soát hộ nghèo và cận nghèo năm 2023
  9. Chi hội Cựu chiến binh thôn Liên Kết 3, xã Buôn Tría tổng kết công tác hội năm 2023./.