Thời sự huyện Lăk ngày 04/01/2022

  1. UBND HUYỆN TỔNG KẾT NĂM 2021, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022
  2. ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN KIỂM TRA TUYẾN ĐÊ BAO BỊ VỠ  DỌC TUYẾN SÔNG KRÔNG ANA
  3. HUYỆN LĂK THU ĐƯỢC 274 ĐƠN VỊ MÁU TRONG ĐỢT HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐỢT 3 NĂM 2021
  4. NÔNG DÂN XÃ ĐĂK LIÊNG GIEO SẠ VỤ LÚA ĐÔNG XUÂN 2021 – 2022
  5. BÀ CON NÔNG DÂN XÃ BUÔN TRIẾT XUỐNG ĐỒNG SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN
  6. LIÊN TIẾP NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DỊCH COVID 19 BÙNG PHÁT Ở MỘT SỐ XÃ
  7. HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID -19 TẠI XÃ KRÔNG NÔ