Thời sự huyện Lăk ngày 06/01/2022

  1. Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các văn bản của trung ương, của tỉnh đợt IV năm 2021
  2. Xã Krông Nô tiến hành test nhanh cho người dân buôn yông hắt sau khi phát hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng
  3. Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ
  4. Chi bộ quân sự xã Krông Nô ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2022
  5. Học sinh tích cực đến trường trong điều kiện bình thường mới
  6. Xã Buôn Triết gia cố tạm thời các đoạn sạt lở bờ sông Krông Ana giúp người dân gieo sạ đúng thời vụ
  7. Nông dân xã Buôn Tría tập trung ra đồng gieo sạ lại sau sự cố vỡ đê gây ngập úng
  8. Bãi rác thải gây mất vệ sinh môi trường