Thời sự huyện Lăk ngày 30/12/2021

  1. Đoàn công tác của UBND huyện kiểm tra đột xuất việc giải quyết thủ tục hành chính tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lắk
  2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở
  3. Sạt lở bờ sông Krông Ana tại địa phận xã buôn Triết ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân
  4. Người dân xã Đăk Phơi chung sức xây dựng đường giao thông nông thôn
  5. Bà con nhân dân xã Buôn tría tập trung xuống giống vụ lúa Đông Xuân
  6. Già làng y thương nói dân tin, làm dân theo