Thời sự huyện Lắk ngày 03/01/2024

  1. Hội nghị tổng kết và bàn giao mô hình hỗ trợ phát triển dịch vụ thu hoạch nông sản – hỗ trợ đầu tư máy gặt đập liên hợp phục vụ thu hoạch lúa
  2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội thi vẽ tranh dành cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi cấp huyện, năm học 2023-2024
  3. Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án chỉnh trang đô thị – cây xanh khu du lịch Hồ Lắk
  4. Bà con Đăk Nuê tích cực sản xuất vụ Đông Xuân 2023 – 2024
  5. Nông dân xã Đăk Liêng tích cực làm đất chuẩn bị sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2023 – 2024
  6. Xây dựng nhà Bộ phận Một cửa văn minh hiện đại – hướng đến sự hài lòng của người dân./.