Thời sự huyện Lắk ngày 05/01/2024

  1. Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh khóa X, HĐND huyện khóa XII sau kỳ họp lần thứ 7
  2. Bế giảng lớp truyền dạy đánh cồng chiêng trẻ nâng cao và nhạc cụ dân tộc tại Buôn Lê
  3. Phòng GD – ĐT huyện khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVI, năm 2024
  4. Chi bộ Ban Tổ chức – Cơ quan Ủy Ban kiểm tra Huyện Ủy tổng kết năm 2023
  5. Đảng Ủy xã Bông Krang tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
  6. Đảng Uỷ xã Đăk Phơi tổng kết công tác Lãnh đạo chỉ đạo năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024
  7. Đảng Ủy xã Nam Ka tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
  8. Đảng Uỷ xã Đắk Liêng tổng kết công tác đảng năm 2023
  9. Nông dân xã Buôn Tría xuống đồng sản xuất vụ Đông Xuân
  10. Xã Yang Tao triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024./.