Thời sự huyện Lăk ngày 03/08/2021

  1. Thường trực huyện uỷ Lăk thăm và tặng quà 03 chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện
  2. Xã Yang Tao tổ chức cách ly tập trung cho người về từ vùng dịch
  3. Đảm bảo an toàn khu cách ly tập trung tại trung tâm GDTX- GDNN huyện
  4. Xã Ea Rbin nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đạt và vượt so với kế hoạch
  5. Lãnh đạo huyện kiểm tra các khu vực cách ly tạm thời tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
  6. Tiếp nhận công dân đi xe máy từ vùng dịch trở về
  7. UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến phòng chống dịch Covid – 19