Thời sự huyện Lăk ngày 05/08/2021

  1. Các địa phương trong huyện đã sẵn sàng, chủ động đón người trở về từ vùng dịch
  2. Xã Ea Rbin thực hiện tổ chức cách ly cho các công dân trở về từ vùng dịch
  3. Hội đông y huyện và hội dưỡng sinh tâm thể huyện thăm tặng quà khu cách ly
  4. Kiên quết xử lý hành vi sửa chữa, xây dựng công trình, san lấp trái phép tại thị trấn Liên sơn và xã Đăk liêng
  5. Những phần quà ý nghiã dành cho khu cách ly tập trung tạm thời xã Bông Krang và xã Yang Tao
  6. Đồng chí Đào Thị Thanh An thăm tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid-19 ở xã Nam Ka và Ea Rbin
  7. UBND huyện tổ chức họp thành viên UBND huyện (Mở rộng)
  8. Công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã Bông Krang