Thời sự huyện Lăk ngày 29/07/2021

  1. UBND huyện họp triển khai chuẩn bị công tác đầu tư một số dự án trọng điểm theo kế hoạch vốn đầu tư năm 2021
  2. Huyện Lăk tăng cường tuyên truyền cảnh báo tai nạn duối nước ở trẻ em trong dịp hè
  3. Bố trí trụ sở làm việc mới cho một số cơ quan, đơn vị của huyện Lăk
  4. Nông dân xã Bông Krang chăm sóc lúa Hè Thu
  5. Nông dân xã Đăk Nuê tích cực chăm sóc lúa Hè Thu
  6. Xã Bông Krang tăng cường công tác quản lý, giám sát cách ly y tế tại gia đình