Thời sự huyện Lăk ngày 02/12/2022

  1. Trao quỹ tiết kiệm cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Buôn Triết và xã Buôn Tría
  2. Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022
  3. Ban chỉ đạo đại hội hội nông dân cơ sở và đại hội đại biểu hội nông dân huyện Lăk lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức họp triển khai nhiệm vụ
  4. Hội nghị trưc tuyến phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa XV
  5. Trung tâm Y tế huyện Lăk làm tốt công tác khám chữa bệnh và phòng chống bệnh sốt xuất huyết
  6. Sôi nổi phong trào nhảy dân vũ rèn luyện sức khoẻ