Thời sự huyện Lăk ngày 30/11/2022

  1. BTV huyện uỷ trao tiền hỗ trợ từ quỹ tiết kiệm làm theo lời bác cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
  2. Đảng uỷ quân sự huyện ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023
  3. Khởi công lắp đặt điện đường thắp sáng, tại buôn Drung, xã Yang Tao
  4. Bàn giao nhà tình thương cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại buôn Liêng Keh, xã Đăk Phơi
  5. Hội nghị giao ban cụm thi đua số 03 hội nông dân tỉnh Đăk Lăk
  6. Xã Đăk Nuê tập trung chuẩn bị  sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2022-2023