Thời sự huyện Lăk ngày 07/12/2022

  1. Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương Đảng
  2. Đài TT – TH các huyện thuộc cụm thi đua số 03 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  3. Hội nghị thống nhất các công trình, dự án đưa vào danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2023
  4. Huyện Lăk hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2023
  5. Khuôn viên trụ sở xã Bông Krang –  rực rỡ sắc hoa
  6. Người dân phấn khởi vì con đường bị bỏ dở đã được triển khai thi công trở lại