Tập 5: Phóng sự về ông Hoa Sỹ Hiền, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh An Giang, lai tạo nhiều giống lúa phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tập 5: Phóng sự về ông Hoa Sỹ Hiền, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh An Giang, lai tạo nhiều giống lúa phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương và vùng đồng bằng sông Cửu Long.