Tập 4: Người giữ gìn chữ viết cổ Dao. Phóng sự về Nghệ nhân ưu tú Tẩn Vần Siệu – thôn Tả Chải, xã Tả Phìn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai.

Tập 4: Người giữ gìn chữ viết cổ Dao.
Phóng sự về Nghệ nhân ưu tú Tẩn Vần Siệu – thôn Tả Chải, xã Tả Phìn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai.