Tập 2: Vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió (Phóng sự về Đảng bộ Hải đội 2, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh).

Tập 2: Vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió (Phóng sự về Đảng bộ Hải đội 2, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh).