Thời sự huyện Lăk ngày 07/04/2022

  1. Hội ghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 8 (mở rộng)
  2. Đoàn công tác số 1 kiểm tra nghị quyết 02, 05 của bch đảng bộ huyện lăk tại xã Yang Tao và Bông Krang
  3. Đoàn công tác số 2 kiểm tra nghị quyết 02, 05 của BCH Đảng bộ huyện Lăk tại xã Đăk Liêng và Đăk Phơi
  4. Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 3 tháng năm 2022
  5. Đại hội hội Cựu chiến binh xã Buôn Tría khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027
  6. Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Buôn Triết lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027