Xã Krông Nô thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng Nông thôn mới

Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị xã và sự chung tay góp sức của người dân, đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã Krông Nô, đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao…

Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã đã huy động các nguồn vốn ngân sách, nguồn vận động trong dân… đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, điện, đường, trường, trạm…phục vụ nhân dân. Trong đó, xã xác định giao thông nông thôn là tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM, phát triển hạ tầng giao thông phải đi trước một bước để tạo tiền đề và là động lực cho phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, vì vậy tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước và nguồn lực trong nhân dân, xã đã vận dụng linh hoạt các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông liên thôn, buôn, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, thúc đẩy giao thương mua, bán hàng hóa và giao lưu văn hóa giữa các địa bàn…

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết hợp huy động nội lực trong nhân dân thực hiện xây dựng NTM,  nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến 3,6 ha đất các loại và phá bỏ nhiều cây trồng trên đất, có tổng giá trị trên 1,5 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn. Đóng góp gần 1 tỷ đồng để kéo điện thắp sáng đường giao thông nông thôn.

Triển khai nguồn vốn xây dựng nông thôn mới với  9,4 tỷ đồng đầu tư 11 công trình đường giao thông.  Đến nay,  các đường liên buôn, đường nội vùng đã được bê tông hóa, nhựa hóa 100%, hệ thống kênh mương thủy lợi được tu bổ, sữa chữa thường xuyên, đường giao thông nội đồng ngày càng được kiên cố hóa nhiều hơn. Nhờ phát huy được nội lực trong nhân dân, kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã đang dần được nâng lên một cách rõ rệt, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM của địa phương…

Ông Hồ Văn Anh – Chủ tịch UBND xã Krông Nô chia sẻ thêm: hiện nay mức thu nhập bình quân của người dân nông thôn trong năm 2020 đạt 24 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 32,27%; hệ thống chính trị được đảm bảo, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa trong xây dựng NTM để đạt 08 tiêu chí còn lại; phấn đấu sớm đưa xã đạt chuẩn NTM trong thời gian tới./.

Vy Thủy