Xã Buôn triết gieo sạ lúa Đông xuân 2019 – 2020 đạt trên 93% diện tích

Vụ đông xuân năm nay, xã Buôn Triết thực hiện kế hoạch gieo cấy 2.151 ha. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra, ngay từ đầu năm, UBND xã đã tích cực chỉ đạo cácthôn buôn triển khai kế hoạch cho nông dân trên địa bàn thực hiện sản xuất đúng quy trình, chuẩn bị và cung ứng đầy đủ vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai cho diện tích lúa đã gieo trồng trước đó  lúa nước và tính đến thời điểm cuối tháng 12/2019, bà con nông dân trên địa bàn xã đã thực hiện gieo sạ được khoảng 2000 ha, đạt trên 93% kế hoạch. Số diện tích còn lại chủ yếu tập trung ở buôn Ja Tu và thôn Sơn Cường.

Hiện nay, UBND xã tiếp tục đôn đốc bà con khẩn trương xuống giống phần diện tích còn lại để đảm bảo khung thời vụ. Đồng thời phân công cán bộ khuyến nông xã xuống địa bàn nắm bắt tình hình sản xuất ngay từ đầu năm và hướng dẫn bà con các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng.. Theo kế hoạch, xã Buôn Triết sẽ hoàn thành gieo sạ vụ đông xuân 2019 – 2020 vào đầu tháng 1 năm 2020./.

Vy Thủy