Xã Buôn Tría thu hoạch lúa Đông Xuân và triển khai xuống giống vụ Hè Thu

Buôn Tría là một trong những xã có diện tích sản xuất lúa nước lớn của huyện. Những ngày này sau khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp bà con trong  xã tập trung ra đồng thu hoạch phần ít diện tích lúa còn lại của vụ đông xuân và tiến hành làm đất ngay để gieo sạ lúa vụ hè thu. Theo kế hoạch vụ Đông Xuân xã Buôn Tría gieo trồng 892ha lúa nước các giống chủ yếu như Đài Thơm 8, ST24, RVT…, đến thời điểm hiện tại bà con đã thu hoạch được khoảng 78,5% diện tích lúa vụ Đông Xuân. Song song với thu hoạch vụ đông xuân thì các diên tích đã thu hoạch xong, bà con tranh thủ vệ sinh đồng ruộng, làm đất và chuẩn bị các giống lúa gieo sạ vụ hè thu. Theo kế hoạch vụ hè thu toàn xã sản xuất khoảng 920ha sử dụng các giống lúa Đài Thơm 8, Hương Châu 6, RVT.

xã Buôn Tría là xã đầu tiên về đích nông thôn mới trên cánh đồng rộng lớn những con đường, hệ thống kênh mương được bê tông hoá đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con sản xuất cùng với đó vụ lúa đông xuân năm nay được mùa  bà con ai cũng vui mừng vì được mùa được giá.

Chính quyền  địa phương  chủ động chỉ đạo các cơ quan đoàn thể, thôn buôn hướng dẫn, vận động nông dân tuân thủ lịch thời vụ được ngành chuyên môn khuyến cáo, đồng thời thực hiện tốt các giải pháp vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ, làm đất, chọn giống tốt và phù hợp.  Chú ý sản xuất các giống lúa chất lượng cao và sản xuất theo hướng an toàn, đạt theo các tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện giá cả đầu ra của lúa gạo hàng hóa tương đối thuận lợi nhưng giá lúa về lâu dài nông dân cần tăng cường liên kết phát triển mô hình “cánh đồng lớn” gắn với hợp đồng bao tiêu của các doanh nghiệp để ổn định đầu ra, phòng tránh rủi ro trong sản xuất.

Văn Thắng