Xã Buôn Tría tập trung hỗ trợ chăn nuôi, phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững

Với mục đích tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra vào cuối năm 2020, trong thời gian qua tranh thủ sự quan tâm đầu tư của các cấp, xã buôn Tría tập trung hỗ trợ chăn nuôi, phát triển sản xuất góp phần hoàn thành đạt tiêu chí về hộ nghèo trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Kết quả đến nay, toàn xã chỉ còn dưới 6% hộ nghèo.

Để đạt được kết quả đó là nhờ chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền vận động người dân ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với từng vùng, sản xuất đúng lịch thời vụ… Cùng với đó, trong 2 năm 2019 và 2020, từ ngồn vốn 30a Phòng Lao động thương binh xã hội huyện đã hướng dẫn tạo điều kiện đưa nguồn vốn hỗ trợ cho gần 100 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng lợi từ các dự án để vươn lên thoát nghèo cụ thể đó là: dự án nuôi bò sinh sản, nuôi heo rừng Lai; hỗ trợ phân bón sản xuất và thuốc trừ sâu. Tổng trị giá thực hiện các dự án hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó, UBND xã Buôn Tría là chủ đầu tư 3 dự án, tổng kinh phí 900 triệu đồng gồm dự án nuôi bò sinh sản, nuôi heo rừng lai và hỗ trợ phân bón cho cây cà phê, Phòng LĐ – TB và XH huyện là chủ đầu tư 1 dự án nuôi bò sinh sản, có 10 hộ nghèo được hưởng lợi từ dự án, mỗi hộ được hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản, tổng mức hỗ trợ 200 triệu đồng.

Gia đình chị H’Li H’Môk, buôn Buôn Tría là một trong số các hộ nghèo của xã hiện gia đình chi không có đất đai sản xuất, quanh năm đi làm thuê cuốc mướn nên cuộc sống rất khó khăn, nay được hỗ trợ Bò để chăn nuôi gia đình chị cố gắng chăm sóc bò tốt để thoát nghèo.

Ông Nguyễn Trọng Biết, Chủ tịch UBND xã Buôn Tría cho biết thêm: Tham gia các dự án chăn nuôi, mỗi hộ được hỗ trợ 01 con bò cái sinh sản hoặc từ 2-3 con
heo rừng lai. Với vật nuôi này, các hộ chỉ mất công chăm sóc, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có và các phụ phẩm nông nghiệp, nhờ đó mà hiệu quả giảm nghèo được minh chứng cụ thể, đối với những hộ được hỗ trợ nuôi bò năm 2019, sau hơn 1 năm qua, đã có 50% hộ có bò mẹ cho sinh sản.

Bên cạnh đó, thông qua dự án hỗ trợ đầu tư con giống giúp hộ nghèo, cận nghèo thay đổi tập quán chăn nuôi, theo hướng chăn nuôi có sự quản lý tại chuồng trại, giúp hộ nghèo, cận nghèo gia tăng của cải, tạo nguồn vật tư phân bón cho sản xuất trồng trọt, nguồn sinh kế ổn định, góp phần cùng với các chương trình, dự án khác hỗ trợ về cây, con giống, vốn vay chính sách, giải quyết việc làm, thúc đẩy công cuộc giảm nghèo bền vững ở địa phương./.

Vy thuỷ