Xã Buôn tría nỗ lực thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

Giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.Trong các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới có 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đó là tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 14 về giáo dục.

Theo quy định, xã đạt tiêu chí số 5 khi có 70%  số trường trên địa bàn xã có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia, tiêu chí số 14: đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học và THCS mức độ 2 trở lên, xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) đạt 70% trở lên.  Thời gian qua cùng với sự quan tâm đầu tư của UBND huyện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học để cùng với địa phương phấn đấu xây dựng xã đạt nông thôn mới, các trường học trên địa bàn xã đã có nhiều nỗ lực, cố gắng chú trọng  nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường để hoàn thành  tiêu chí số 05, và số 14, trong đó đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trường THCS Nguyễn Đức Cảnh theo hướng đạt chuẩn.

Từ việc hoàn thành thêm tiêu chí số 05 về trường học, hiện xã Buôn Tría đã đạt 17/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, phấn đấu hoàn thành về đích xã NTM vào cuối năm 2020. /.

Vy Thủy