Viện kiểm sát nhân dân huyện tổng kết công tác kiểm sát năm 2019

Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức tổng kết công tác kiểm sát năm 2019, triển khai công tác năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Năm 2019, tinh hình an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Lắk được giữ vững ; mặc dù vậy tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm vẫn còn tiền ẩn nhiều phức tạp. Số lượng các vụ án khởi tố và xử lý giảm so với năm 2018 ( giảm 01 vụ, 02 bị can so  với năm 2018). Năm qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã kiểm sát 45 tin báo, giải quyết 43  tin báo.  Thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự 26 vụ, 34 bị can (tăng 6 vụ, tăng 8 bị cáo so với năm 2018). Công tác kiểm sát giải quyết các vụ dân sự, hôn nhân và gia đình đã thụ lý được là 197  vụ, 66 việc; tỷ lệ giải quyết được 176 vụ. Viện kiểm sát huyện cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng nâng cao chất lượng hồ sơ các vụ án hình sự, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng tranh tụng cho kiểm sát viên.

Tại hội nghị tổng kết đơn vị cũng triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị.

 H YUR JE