UBND huyện họp bàn thống nhất một số nội dung tổ chức Hội thảo khoa học năm 2023

Chiều ngày 8/12 đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp triển khai thống nhất một số nội dung để chuẩn bị tốt cho Hội thảo khoa học: “Giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa truyền thống huyện Lắk” diễn ra vào ngày 15/12/2023.

Đây là hội thảo được tổ chức với các nội dung: Đánh giá hiện trạng, tiềm năng phát triển du lịch gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lắk; Giới thiệu khu du lịch hồ Lắk phát triển theo hướng du lịch sinh thái lâu dài và bền vững; Giới thiệu việc lồng ghép các hoạt động giáo dục về giá trị của tự nhiên và văn hóa truyền thống của địa phương, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên và văn hóa – xã hội; Bảo tồn duy trì những giá trị của thiên nhiên được khai thác cho phát triển du lịch thông qua việc tạo ra lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương, chính quyền và cơ quan quản lý và bảo tồn khu vực thiên nhiên; tạo việc làm và cơ hội việc làm và thu nhập cho cộng đồng địa phương. Nâng cao nhận thức của người dân và khách du lịch về bảo tồn các tài sản thiên nhiên và văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống dân tộc.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và đi đến thống nhất một số nội dung như: Giao cho Văn phòng UBND huyện hoàn thiện giấy mời, chuẩn bị hội trường; Phòng Văn hoá Thông tin huyện chuẩn bị tốt bài tham luận, các văn bản dự thảo tài chính cần thiết trình Phòng Tài chính – Kê hoạch; giao Trung tâm Truyền thông – Văn hoá – Thể thao chuẩn bị âm thanh ánh sáng, các tiết mục văn nghệ, hoàn thiện clip về du lịch của huyện nhà, trang trí băng rôn khẩu hiệu… để đảm bảo cho Hội thảo khoa học lần này diễn ra thành công tốt đẹp./.

Văn Thắng