Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đối với sản phẩm trứng vịt năm 2023

Huyện Lắk là một huyện thuần nông, tổng diện tích tự nhiên 125.604ha, có diện tích gieo trồng cây lúa nước cả năm 13.401ha, với sản lượng hàng năm đạt 93.556 tấn. Được thiên nhiên ưu đãi, huyện Lắk có những cánh đồng màu mỡ ở các xã: Đắk Liêng, Đắk Nuê, Buôn Tría, Buôn Triết… Đây là điều kiện và lợi thế để người dân chăn nuôi các loại gia cầm, đặc biệt là nuôi vịt đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 30 hộ chăn nuôi vịt đẻ trứng, số lượng vịt đẻ trứng thường xuyên luôn ổn định với hơn 700.000 con, trong đó, tỉ lệ vịt đẻ trứng luôn đạt trên 87%. Đây là điều kiện thuận lợi để giúp việc chăn nuôi vịt quy mô trang trại trở thành một trong những nghề chính của người dân huyện Lắk, nhất là ở các xã: Buôn Triết, Buôn Tría, Đắk Liêng, Đắk Nuê…

Huyện Lắk, được biết đến với nhiều sản phẩm ẩm thực đặc trưng, như: Chả cá thát lát, cá bống, gạo sạch và đặc biệt là trứng vịt nổi tiếng có nhiều lòng đỏ tạo nên độ thơm, ngon được nhiều người ưa thích. Do đó việc phát triển chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi là vấn đề rất quan trọng trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện từ đó tạo ra sự đa dạng về cây trồng, vật nuôi trong phát triển ngành nông nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Những người chăn nuôi vịt nơi đây vẫn đang tích cực chuyển đổi phương pháp nuôi vịt đẻ trứng để nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu trứng vịt Lắk và hướng đến trở thành sảm phẩm OCOP của địa phương. Người dân ở đây đã tận dụng lợi thế của vùng đất có hệ thống sông suối, kênh mương thủy lợi, hồ ao khá nên lượng phụ phẩm từ nông nghiệp và thức ăn tự nhiên như cá, tôm, ốc… phong phú. Từ những thực tiễn nêu trên, việc nâng cao giá trị sản phẩm, tạo chuỗi liên kết trong phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn nói chung và triển khai thực hiện xây dụng “Kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đối với sản phẩm Trứng vịt trên địa bàn huyện Lắk” năm 2023 là thực sự cần thiết, ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đối với sản phẩm Trứng Vịt năm 2023 và chọn địa phương xã Đăk Liêng làm địa bàn triển khai thực hiện hướng đến đạt mục tiêu phát triển sản phẩm là Trứng Vịt đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện phối hợp với  ủy ban nhân dân xã Đắk Liêng Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP đối với sản phẩm trứng vịt 2023, hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho chủ thể đăng ký tham gia. Tổng kinh phí đầu tư cho chương trình này là: 174.980.000đ trong đó kinh phí nhà nước hỗ trợ 74.980.000đ, chủ thể bỏ vốn đầu tư 100 triệu.

Với lợi thế về thiên nhiên ưu đãi cùng với truyền thống và kinh nghiệm lâu năm gắn bó với nghề nuôi vịt và có sự vào cuộc hỗ trợ kinh phí của Nhà nước, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan ban ngành liên quan và chính quyền địa phương, đơn vị được lựa chọn, chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới “Kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đối với sản phẩm Trứng vịt trên địa bàn huyện Lắk” năm 2023 sẽ thành công tạo thương hiệu ra thị trường bên ngoài, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày một phát triển./.

                                                                                                XUÂN TIỆP