Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng tại xã Krông Nô

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 – 2023, sáng ngày 30/11, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với UBND xã Krông Nô tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Văn Mận và ông Y Đức Za – Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện, ông Y Thị Niê – HUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; các đại biểu là công chức Tư pháp – Hộ tịch; đại diện Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Bí thư Chi bộ, trưởng buôn, người có uy tín trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên triển khai các nội dung về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật hoà giải ở cơ sở; Luật hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi năm 2022); Luật trẻ em; Một số quy định về tảo hôn.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm rõ hơn về nội dung của một số Luật, nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý để thuận tiện trong việc tuyên truyền, trợ giúp cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý./.

Huy Bình