Người dân nghiêm túc tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm điểm du lịch hồ Lắk

Thực hiện Quyết định số 3510 ngày 27/09/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm điểm du lịch Hồ Lắk tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng (bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng trên 73 tỷ 780 triệu đồng), kinh phí thực hiện cấp từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Đầu tháng 10/2023 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đã thực hiện chi trả bồi thường cho 10 hộ dân có diện tích đất bị thu hồi tại TDP 2, với tổng diện tích đất bồi thường hơn 4.241 m2, tổng số tiền chi trả hơn 16 tỷ 206 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất xong thủ tục đền bù ngày 13/10/2023, hiện nay đã có 8/10 hộ dân TDP2, thị trấn Liên Sơn đã hoàn tất việc tháo dỡ nhà và các công trình trên đất bàn giao lại mặt bằng để huyện triển khai dự án. Các hộ còn lại sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở sẽ tiếp tục thu gom tài sản, tháo dỡ, di dời và hoàn tất bàn giao mặt bằng cho UBND huyện triển khai dự án theo đúng kế hoạch, hướng tới mục tiêu xây dựng thị trấn Liên Sơn ngày càng Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ huyện, khoá XV về “tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lăk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đăk Lăk vào năm 2030”.

Văn Hoan