Khảo sát hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với UBND huyện tổ chức khảo sát hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại buôn đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Yang Tao, theo Nghị quyết 08 ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025.

Theo Nghị quyết 08, các thôn, buôn được lựa chọn hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng sẽ được đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại trục đường chính vào buôn; hỗ trợ mua sắm máy vi tính, bàn ghế đặt máy vi tính và xây dựng trang thông tin điện tử du lịch cộng đồng của thôn, buôn; hỗ trợ xây dựng bãi đỗ xe chung có diện tích tối thiểu 200m2; hỗ trợ mỗi thôn, buôn đầu tư xây dựng một nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn theo quy định để phục vụ khách du lịch; hỗ trợ xây dựng, lắp đặt các biển chỉ dẫn, thuyết minh điểm đến để du khách thuận tiện đi lại, tìm hiểu thông tin; hỗ trợ di chuyển chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường; bồi dưỡng kỹ năng du lịch và xây dựng sản phẩm phục vụ du khách…

Tại xã Yang Tao, đoàn đã tiến hành khảo sát hiện trạng nhà sàn, đồ dùng, vật dụng truyền thống, vật dụng trang trí, khu vực làm gốm, trưng bày sản phẩm gốm, khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và một số công trình phụ phục vụ khách du lịch tại các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Dơng Băk và buôn Cuôr Tăk.

Qua khảo sát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng UBND huyện và chính quyền địa phương đã thảo luận, thống nhất thực hiện dự án tại 5 hộ gia đình ở buôn Cuôr Tăk, xã Yang Tao. Riêng các hộ gia đình tại buôn Dơng Băk tiếp tục duy trì, phát triển làng nghề làm gốm truyền thống, đưa sản phẩm gốm thủ công thành sản phẩm du lịch đặc trưng theo Dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Qua buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: với những nguồn tài nguyên du lịch hiện có tại xã Yang Tao, UBND huyện sẽ quyết tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn lực hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí mong muốn các Sở, ban, ngành quan tâm hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch, công tác đào tạo tập huấn kỹ năng nghề du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch, bảo vệ môi trường, góp phần tạo sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc đang sinh sống, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội cho địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thụy Phương Hiếu – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND huyện hoàn thiện hồ sơ bổ sung quy hoạch du lịch cộng đồng buôn Cuôr Tăk, làm tờ trình chọn buôn Cuôr Tăk thay thế buôn Dơng Băk. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền cho thôn buôn và cá nhân, hộ gia đình về các nội dung hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống của các thôn buôn; góp phần thực hiện thành công nghị quyết 08 ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025./.

Văn Hoan