UBND huyện tổng kết nhiệm vụ phát triển Kinh tế Xã hội Quốc phòng An ninh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị do các đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì.

Tại hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023 huyện có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Cụ thể: Cơ cấu kinh tế có hướng chuyển dịch tích cực ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp chiếm 64,3%; Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng chiếm 19,2%; Thương mại – Dịch vụ và Du lịch chiếm 16,5%. Giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 352,5 tỷ đồng, đạt 100,7% ké hoạch; doanh thu từ ngành Thương mại – Dịch vụ và Du lịch đạt ước đạt 1.493tỷ đồng, đạt 106,6% kế hoạch. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 43,4 tỷ đồng, đạt 134,49% kế hoạch tỉnh giao và đạt 86,73% kế hoạch huyện giao, trong đó thu thuế, phí và lệ phí đạt 30 tỷ đồng, đạt 136,37% kế hoạch tỉnh, huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người (theo giá thực tế) ước đạt 35 triệu đồng/người/năm.​ Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 4,29% (kế hoạch 3 – 3,5% trở lên), mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong xã đặc biệt khó khăn ước giảm 8,97%. Toàn huyện đạt 138/190 tiêu chí nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 72,63% tăng 04 tiêu chí so với năm 2022. Cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển, đường giao thông liên xã, liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa 97%, còn lại là mặt đường cấp phối; tỷ lệ nhựa hoặc bê tông đường huyện là 100% . Kiên cố hóa kênh mương chính và kênh mương nội đồng đảm bảo đủ nước tưới ổn định cho 82% diện tích gieo trồng hàng năm; Triển khai thực hiện trồng 501,74ha rừng tập trung, độ che phủ rừng đạt 63% diện tích. Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định, không có bạo loạn, biểu tình, vượt biên trái phép; Giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 91%; điều tra làm rõ số vụ án hình sự đạt 88,2%, trong đó số vụ án hình sự nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đạt 100%. Tai nạn giao thông xảy ra 03 vụ, làm chết 03 người, bị thương 02 người (giảm 04 vụ; giảm 02 người chết; giảm 06 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022)…

Tại hội nghị cũng đã thông qua báo cáo kết quả tình hình công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2023. Theo đó đến nay,11, xã thị trấn đã có mạng Internet băng thông rộng và từng bước chuyển dần sang cáp quang, 11 xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị sự nghiệp đã kết nối mạng nội bộ, 100% các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử đạt 100%, tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt trên 90%. Ứng dụng chứng thư số, chữ ký số được triển khai đến 100% các phòng ban chuyên môn thuộc huyện, UBND cấp xã; phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát 96 chứng thư số; 42 SIM PKI ký số trên các thiết bị di động cho lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc huyện.100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có sử dụng điện thoại thông minh để phục vụ kịp thời cho công việc, …

Hội nghị đã thông qua việc giao dự toán ngân sách măm 2024 và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện năm 2024 với các chỉ tiêu quan trọng như: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7,5 – 8%, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 3.150 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2024 đạt trên 38 triệu đồng/người/năm theo giá hiện hành. Tổng diện tích gieo trồng là: 28.858ha, trong đó: Diện tích cây lương thực có hạt là 18.394ha (diện tích lúa 14.360ha, diện tích ngô 4.034ha). Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 124.705 tấn, trong đó sản lượng thóc 95.461 tấn, sản lượng ngô 29.244 tấn. Bình quân lương thực đầu người trên1.650kg/người/năm. Giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 390 tỷ đồng; phấn đấu tổng doanh thu từ ngành Thương mại – Dịch vụ và Du lịch đạt trên 1.730 tỷ đồng. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 46.290 triệu đồng, trong đó: Thu thuế, phí và lệ phí đạt 22.000 triệu đồng; thu biện pháp tài chính đạt 24.290 triệu đồng…

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về đường truyền mạng đối với các xã vùng sâu vùng xa rất chậm ảnh hưởng đến công tác chuyển đổi số cũng như giải quyết các nhiệm vụ của địa phương, Vì vậy các xã cũng đề nghị có UBND huyện có phương án nâng cấp đường truyền mạng tại các xã vùng sâu vùng xa; đối với vấn đề về nguồn nhân lực cần có mở các lớp tập huấn thực hành tại cơ sở, hướng dẫn trực tiếp để bảo đảm chất lượng hiệu quả trong công tác chuyển đổi số tại cơ sở;  công tác xây dựng nông thôn mới tại xã buôn Triết còn nhiều khó khăn, nhất là tiêu chí giảm nghèo; việc triển khai thực hiện NQ 02 và 05 tại các xã, thị trấn…

Kết luận hội nghị đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong thời gian tới thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần chủ động đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp với tình hình của từng cơ quan đơn vị, địa phương để quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu mà UBND đã đề ra./.

Hyu Je –Văn Hoan