Huyện Lắk được cấp 128,910 tấn gạo cứu đói dịp Tết Giáp Thìn 2024

Theo quyết định số 491 ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 từ nguồn dự trữ Quốc gia. Theo đó, huyện Lắk được cấp 128,910 tấn gạo hỗ trợ dịp Tết Giáp Thìn 2024 cho 8.594 nhân khẩu. Các xã được nhận gạo nhiều nhất của Chính phủ đợt này gồm: xã Yang Tao được cấp 23.670 kg cho 1.578 nhân khẩu; xã Bông Kang được cấp 18.000 kg cho 1.200 nhân khẩu; xã Krông Nô được cấp 14.205 kg cho 947 nhân khẩu; xã Đắk Liêng được cấp 14.010 kg gạo cho 934 nhân khẩu….

Để thực hiện việc cấp phát gạo theo đúng chủ trương của Chính phủ, các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách hộ gia đình, số người trong hộ gia đình thiếu đói; bình xét, xét duyệt; việc vận chuyển, cấp phát đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng định mức 15 kg gạo/người. UBND huyện Lắk đề nghị các địa phương hoàn thành công tác cấp gạo trước ngày 08/02/2024 để kịp thời cứu đói cho người dân trong thời gian dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Văn Thắng