Hội nghị tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ea R’bin và xã Krông Nô

Vừa qua, Phòng Dân tộc huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Ea R’bin và xã Krông Nô cho hơn 220 đại biểu là thôn trưởng, ban tự quản thôn buôn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em học sinh khối lớp 8, lớp 9 trên địa bàn của 2 xã.

Tại Hội nghị, bà H Zúp Buôn Krông, Phó phòng Dân tộc huyện đã thông qua Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015 – 2025”; đồng thời tuyên truyền pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và một số biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thông qua 2 chuyên đề gồm: Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số; Một số chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hôn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Hiện nay, tại một số xã trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng vi phạm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trong đó, tập trung nhiều ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số tuy số lượng đã giảm dần theo từng năm, song hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã và đang ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đố là đói nghèo lạc hậu, ảnh hưởng đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn lao động…

Qua hội nghị nhằm giúp các đại biểu và các em học sinh nắm bắt được các quy định của Nhà nước về luật hôn nhân gia đình, nhìn nhận rõ hơn về hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để qua đó tích cực việc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của xã hội, cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; tạo chuyển biến trong hành vi, làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Huy Bình