Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023

Chiều ngày 20/12, Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lắk tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy giữa công ty với các UBND xã, Hạt kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng giáp ranh năm 2023.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk là doanh nghiệp nhà nước được UBND tỉnh giao 24.027,82ha rừng và đất rừng để quản lý và sử dụng. Trong đó đất rừng phòng hộ là 15.606ha, đất rừng sản xuất là 7.921ha.  Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức được 666 đợt tuần tra bảo vệ rừng với 3.941 lượt người tham gia. Qua đó đã phát hiện và lập biên bản 195 vụ vi phạm bao gồm 175 vụ vi phạm lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp với diện tích 76,31ha; 03 vụ pha rừng trái phép với diện tích 0,82 ha; 02 vụ đặt bẫy bắt động vật rừng trái phép… Công tác phát triển rừng được chú trọng đã trồng được 369,31ha với trên 916.271 cây ( diện tích trồng lại rừng sau khai thác); trồng được 11.650 cây phân tán như cây dỗi, cây sao đen tại các xã Đắk Nuê, Đắk Phơi, Krông Nô, trong năm Công ty không để xảy ra cháy rừng…

Đối với việc thực hiện quy chế phối hợp trong năm 2023 công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk đã phối hợp với UBND các xã, cán bộ kiểm lâm, tổ chức 27 buổi tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa rừng tại 20 thôn, buôn gần rừng, có trên 1.915 lượt người tham gia. Công ty cũng đã làm tốt việc chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 561 hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Krông Nô và 02 đơn vị liên kết nhận giao khoán, bảo vệ rừng. Thực hiện ký 561 bản cam kết quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng với các hộ nhận khoán.

Tại hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024.

Nhân dịp này, công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lắk đã khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2023.

Văn Thắng