Hội đồng khoa học và công nghệ huyện xét duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ cơ sở thực hiện năm 2024

Chiều 06/6, Hội đồng khoa học và công nghệ huyện đã tổ chức họp xét duyệt đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ Nano đối với sản xuất lúa an toàn trên địa bàn huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lắk quản lý, chủ nhiệm đề tài là Thạc sỹ Bùi Thị Minh Tuyết – Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Thịnh Phát, thành phố Hà Nội, với sự phối hợp thực hiện của phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lắk.

Cuộc họp do Đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ huyện Lắk chủ trì.

Huyện Lắk là một huyện có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Diện tích lúa hàng năm hơn 14.190 ha, sản lượng ước đạt 92.800 tấn. Cùng với điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi đã giúp huyện Lắk trở thành một trong vựa lúa lớn của tỉnh. Phát huy những thế mạnh này thời gian qua huyện đã chú trọng canh tác theo hướng an toàn, từng bước nâng cao chất lượng lúa gạo. Việc sử dụng phân bón hữu cơ Nano có tác dụng cải tạo đất, sản xuất sản phẩm an toàn, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Xét theo thực tế của địa phương và trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu, phân tích những công trình có liên quan với mục tiêu xây dựng thành công mô hình ứng dụng phân bón hữu cơ công nghệ nano cho sản xuất lúa an toàn chất lượng cao (quy mô 10 ha), hiệu quả kinh tế tăng 10-15% so với mô hình đối chứng. Ban Chủ nhiệm đề tài nhận thấy việc xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ Nano đối với sản xuất lúa trên địa bàn huyện Lắk là cần thiết đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn của nhân dân xu hướng chung của thị trường, thúc đẩy phát triển biền vững ngành nông nghiệp. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 06 đến tháng 12 năm 2024.

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ huyện Lắk thống nhất thực hiện mô hình sử dụng phân bón hữu cơ Nano đối với sản xuất lúa tại xã Bông Krang và xã Yang Tao, mỗi xã 5ha; giao cho phòng Kinh tế Hạ tầng, phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, phòng Tài chính Kế hoạch, các đơn vị liên quan và UBND xã Bông Krang, Yang Tao tiếp tục phối hợp vơi Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Thịnh Phát khảo sát thực tế thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, thu thập thực trạng sản xuất lúa để bổ sung vào căn cứ thực hiện đề tài, lấy cơ sở để thực hiện đề tài nhằm mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao…./.

Văn Hoan